Zvláštní režim pro odvod DPH – VAT MOSS

Zvláštní režim pro odvod DPH – VAT MOSS

Již v roce 2015 byl zaveden zvláštní režim pro odvod DPH v jednom členském státě identifikace. Jedná se o zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby osobám nepovinným k dani. Nyní se elektronický...