Paušální daň

Paušální daň

Nový institut paušální daně Bude s účinností od 1. ledna 2021 zaveden zákonem, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní. Cílem úpravy je nahradit nepříliš využívaný...
Zvláštní režim pro odvod DPH – VAT MOSS

Zvláštní režim pro odvod DPH – VAT MOSS

Již v roce 2015 byl zaveden zvláštní režim pro odvod DPH v jednom členském státě identifikace. Jedná se o zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby osobám nepovinným k dani. Nyní se elektronický...
minimální zdravotní a sociální pojištění 2020

minimální zdravotní a sociální pojištění 2020

Zdravotní a sociální pojištění. Od ledna 2020 došlo k navýšení minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění. Nová výše  minimální zálohy na zdravotní pojištění  vzrostla o 144 Kč tedy na Kč 2.352,–. Zvýšila se také záloha na sociální pojištění na Kč...
eNeschopenky

eNeschopenky

Novinkou od ledna 2020 jsou eNeschopenky, které se týkají pouze nemocenského. Vystavují se tedy pouze při činnosti, která zakládá účast na nemocenském pojištění a pouze při dočasné pracovní neschopnosti. Smyslem eNeschopenky je zrychlit předání informací mezi...

Minimální mzda zvýšení

Od ledna 2020 došlo v České republice ke zvýšení minimální mzdy  ze 13 350 Kč na 14 600 Kč. Zaměstnanci pobírající minimální mzdu si tak polepší o 1250 Kč. Minimální mzda se tím zvýší na více jak 40 % průměrné mzdy. Minimální mzda neroste jen v České republice, ale...