Paušální daň

Paušální daň

Nový institut paušální daně Bude s účinností od 1. ledna 2021 zaveden zákonem, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní. Cílem úpravy je nahradit nepříliš využívaný...
Zvláštní režim pro odvod DPH – VAT MOSS

Zvláštní režim pro odvod DPH – VAT MOSS

Již v roce 2015 byl zaveden zvláštní režim pro odvod DPH v jednom členském státě identifikace. Jedná se o zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby osobám nepovinným k dani. Nyní se elektronický...