Zdravotní a sociální pojištění. Od ledna 2020 došlo k navýšení minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění. Nová výše  minimální zálohy na zdravotní pojištění  vzrostla o 144 Kč tedy na Kč 2.352,–. Zvýšila se také záloha na sociální pojištění na Kč 2.544,– (ta se zvedla oproti roku 2019 o 156Kč).