Informace

2018/12/08
Český Těšín (polský Cieszyn, německy: Teschen, latina: Tessin) je město na východě Čech. Do roku 1920 bylo to jedno město, ktere zůstalo rozděleno na dva. Pravého břeh řeky to Cieszyn...
2018/12/22
Nová výše měsíčního vyměřovacího základu platí od ledna jen pro ty OSVČ, které zahajují činnost v roce 2019. Pokud OSVČ platí zálohy na pojistné v roce 2018 v minimální výši,...
2019/03/02
V poslední době podnikatelé stále více využívájí tzv. e-sídel. Aby mohl podnikatel založit firmu potřebuje adresu, kde si zaregistruje své sídlo podnikání, toto sídlo se zapíše do Obchodního rejstříků nebo...
2019/11/04
Od 1.1.2014 existuje možnost založení společností s.r.o. s ohledem na kmenové listy. Je to novinka, která má své klady, ale i zápory. Do základních kladů patří - jednoduchost převoditelnosti bez...
2020/03/04
Povinnost evidovat tržby prostřednictvím pokladny má podnikatel, který přijímá platbu v hotovosti (tzn. zákazník předá podnikateli částku hotově, nebo ve formě dárkové poukázky, stravenky, žetonu, bitcoinů, šeku) a to i...
2020/05/25
Od ledna 2020 došlo v České republice ke zvýšení minimální mzdy  ze 13 350 Kč na 14 600 Kč. Zaměstnanci pobírající minimální mzdu si tak polepší o 1250 Kč. Minimální...
2020/05/25
Novinkou od ledna 2020 jsou eNeschopenky, které se týkají pouze nemocenského. Vystavují se tedy pouze při činnosti, která zakládá účast na nemocenském pojištění a pouze při dočasné pracovní neschopnosti. Smyslem eNeschopenky...
2020/05/25
Zdravotní a sociální pojištění. Od ledna 2020 došlo k navýšení minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění. Nová výše  minimální zálohy na zdravotní pojištění  vzrostla o 144 Kč tedy na...
2020/12/10
Již v roce 2015 byl zaveden zvláštní režim pro odvod DPH v jednom členském státě identifikace. Jedná se o zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby...
2020/12/10
Nový institut paušální daně Bude s účinností od 1. ledna 2021 zaveden zákonem, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé...